Komornik Sądowy, zwany dalej komornikiem jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Dz.U.97.133.882 Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sadowych, a w szczególności:

  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne,
  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne, np. opróżnienie lokalu z nieruchomości lub osób (eksmisja), wydanie nieruchomości,
  • wykonywanie orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sporządzeniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sadowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzanie sądu lub prokuratora,
  • weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych

Właściwość

Obszar właściwości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej pokrywa się z właściwością Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej i obejmuje :

  • miasto- gmina - Ostrów Mazowiecka
  • gminy - Andrzejewo, Brok, Boguty-Pianki, Małkinia Górna, Nur, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika